1. Termeni și condiții

Prezentul document conține termenii și condițiile de utilizare ale site-ului www.prelate-copertine-baicover.ro. Prin continuarea navigării în acest site vă declarați de acord cu termenii și condițiile prezentate precum și cu politica de confidențialitate și cea de utilizare a cookie-urilor prezentate în ceea ce urmează. Dacă după parcurgerea acestui document nu sunteți de acord cu termenii prezentați vă rugăm să părăsiți acest site.

Administratorul acestui site este SC Bai Cover SRL cu sediul în București, sector 4, Aleea Călinești 6 și punct de lucru în București, Sector 1, Șos.Chitilei 230, având cui 19170871,  înregistrată la Onrc București sub numărul J40/17827/2006.

Scopul site-ului este acela de a prezenta serviciile oferite de către administrator vizitatorilor site-ului prelate-copertine-baicover.ro. Informațiile prezentate sunt cu titlu gratuit și nu generează obligații contractuale.

Denumirea „Bai Cover” sau „Baicover” sunt denumiri comerciale ale aceleiași entități, respectiv ale administratorul site-ului și se pot substitui acestuia în prezentele termeni și condiții

Administratorul are dreptul de a modifica oricând prevedrile prezentului document fără nici o notificare prealabilă către utilizator.

2. Limitarea răspunderii

Administratorul site-ului nu oferă niciun fel de garanții sau răspundere pentru conținutul site-ului și în nicio situație nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărui fragment al conținutului de pe site sau din imposibilitatea utilizării acestuia.

Administratorul site-ului face tot posibilul pentru a oferi informații reale și a menține conținutul actualizat, fără a-și asuma nicio răspundere asupra acestuia. Funcționarea site-ului depinde de mai mulți factori și terți parteneri și poate fi afectată de funcționarea defectuoasă a unuia dintre aceștia.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că administratorul site-ului este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncționalități sau erori în funcționarea acestuia

3. Protecția datelor personale

În ceea ce privește această notă de informare a protecției datelor personale, conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, administratorul site-ului va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de utilizatori. Vă informăm că datele personale pe care utilizatorii le furnizează administratorului site-ului sunt prelucrate în scopul îmbunătățirii experienței de navigare pe site. Prin completarea formularului de contact, utilizatorul declară că este de acord ca toate datele personale să fie incluse în baza de date a administratorului site-ului și își dă acordul expres și neechivoc ca toate datele personale să fie stocate și utilizate pentru:  activități de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale la adresele de e-mail comunicate; transmiterea de email-uri/mesaje informative și non-comerciale cu privire la concursurile, promoțiile și discounturile perioadei respective.

4. Drepturile asupra conținutului site-ului

Dreptul de autor pentru toate informațiile existente pe acest site este deținut de către administratorul site-ului. Reproducerea parțială sau integrală, în exactitate sau în formă alterată a materialelor din prezentul site, fără acordul scris expres al administratorului, este strict interzisă.

5. Legea aplicabilă și litigii

Drepturile și obligațiile utilizatorilor și ale administratorului site-ului, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă aflată în raza teritorială a municipiului București.

6. Politica de confidențialitate

Pentru a oferi o experiență optimă vizitatorilor site-ului, colectăm în cadrul vizitei pe site următoarele date considerate a fi cu caracter personal:

a – de la utilizatorii care vizitează site-ul dar nu își introduc datele în formularul de contact nu colectăm date a fi considerate cu caracter personal

b – de la utilizatorii care aleg să ne transmită un mesaj prin intermediul formularului de contact vom colecta nume, prenume, adresă email, număr de telefon. Datele furnizate vor fi utilizate pentru a transmite utilizatorului informațiile solicitate prin formularul de contact

7. Politica de cookies

Cookies este denumirea unor fișiere mici care sunt salvate în dispozitivul de pe care este accesat un site, fie că este vorba de un desktop, o tabletă, smart tv, smartphone etc. Aceste cookies salvează date despre acțiunile pe care utilizatorul le desfășoară pe respectivul site (ce pagini vizitează, cât timp petrece pe o anumită pagină etc) precum și date despre caracteristicile și setările dispozitivului de pe care accesează site-ul (browser, sistem de operare, limba). Cookie-urile au perioade de timp limitate pentru care sunt salvate pe dispozitivul de pe care este accesat site-ul. Acestea pot fi stocate doar pe durata vizitării site-ului sau pot fi stocate pe o perioadă mai lungă de timp. Cookie-urile nu salvează date sensibile și nici nu sunt viruși sau programe dăunătoare, deasemenea acestea nu accesează datele stocate în dispozitiv.

Scopul acestor fișiere este acela de a asigura funcționarea optimă a site-ului și de a oferi o experiență satisfăcătoare vizitatorilor. Cookies vor fi folosite pentru agregarea unor statistici având ca scop oferirea de informații globale anonime care servesc administratorului site-ului pentru îmbunătățirea calității experienței vizitatorilor.

Acest site utilizează cookies pentru a putea oferi o experiență de navigare cât mai bună pentru vizitatori , implementând doar acele cookies pe care le considerăm absolut necesare pentru îmbunătățirea conținutului site-ului pe viitor.

Nu utilizăm cookies care să colecteze informații personale cum ar fi nume, date despre carduri bancare, parole sau alte date sensibile. Pe acest site utilizăm următoarele cookies:

gdpr-cookietype-# – reține preferințele utilizatorilor referitor la cookies pe o perioadă de un an

_ga – reține informații despre interacțiunile vizitatorului cu site-ul pe o perioadă de doi ani

_gat – utilizat de Google Analytics pentru a monitoriza rata de solicitări către serverele Google pe o perioadă de 10 minute

_gid – reține informații despre interacțiunile vizitatorului cu site-ul pe o perioadă de 24 ore

În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului UE nr.679/2016, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

 • dreptul la informare
 • dreptul de acces
 • dreptul de rectificare
 • dreptul de opoziţie
 • dreptul de a solicita ștergerea (dreptul de a fi uitat)
 • dreptul de a solicita restricționarea prelucrării
 • dreptul de portare
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
 • dreptul de a se adresa cu plângere către ANSPDCP – Autoritatea de Supraveghere.

Vă puteţi exercita oricare dintre aceste drepturi prin completarea unei cereri şi trimiterea acesteia prin email la adresa office@baicover.ro sau prin poștă la adresa Bd.Chitilei 230, Sector 1, București.

Având în vedere aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (denumit în continuare ”Regulamentul GDPR), precum și accesarea prezentului site, utilizatorul și își oferă acordul pentru folosirea de către titularul site-ului a datelor cu caracter personal astfel cum sunt ele legisferate de Regulamentul GDPR.

Procesarea datelor cu caracter personal se va efectua strict în scopurile expuse, respectiv, furnizarea de informații sau contactarea în vederea prezentării ofertelor dispuse de administratorul site-ului.

Orice date cu caracter personal primite de la utilizator, ori cu ocazia utilizarii site-ului, vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și a legislației interne privind protecția datelor cu caracter personal.

8. Securitatea datelor

Administratorul site-ului adoptă măsuri de securitate tehnică și organizatorică corespunzătoare, ținând cont de riscurile inerente procesării și de natura datelor cu personal:

 • pentru a împiedica orice persoană neautorizată să aibă acces la suport informatic care conține date cu caracter personal primite de la utilizator ;
 • pentru a asigura că utilizatorii autorizați ai sistemului de prelucrare a datelor pot accesa numai datele cu caracter personal la care se referă dreptul lor de acces;
 • cu ocazia comunicării datelor cu caracter personal, titularul se asigură că datele nu pot fi citite, copiate sau șterse, decât de personalul autorizat în acest sens, iar utilizatorul își poate retrage în orice moment consimțământul pentru utilizarea acestor date.
 •  titularul asigură confidențialitatea și secretul datelor cu caracter personal cu care intră în contact, în îndeplinirea drepturilor și a obligațiilor izvorâte din Regulamentul GDPR.